Własność Intelektualna

Własność Intelektualna

Wspieramy działalność podmiotów dla których prawo własności intelektualnej stanowi podstawę ich funkcjonowania. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów działających w branży IT, wszelkiego rodzaju twórców oraz projektantów. W zakresie naszych usług znajdują się również wszelkie zagadnienia prawne związane z rozwojem nowych technologii oraz Internetu. Doradzamy przedsiębiorcom świadczącym usługi drogą elektroniczną we wszelkich możliwych dziedzinach oraz w zakresie ochrony danych osobowych w elektronicznych bazach danych. Usługi kancelarii obejmują między innymi tworzenie umów dotyczących ochrony i transferu dóbr niematerialnych oraz reprezentacje w postępowaniach sądowych – cywilnych i karnych – związanych z ochroną praw własności intelektualnej naszych Klientów.

Współpracujemy z Teonite Sp. z o.o. – wiodącą spółką IT tworzącą produkty dla największych podmiotów m.in. z branży filmowej, medialnej oraz wirtualnej rozrywki. Efektem naszej współpracy jest oferowany naszym klientom informatyczny system obsługi powierzonych nam spraw – E-kancelaria, umożliwiający m.in. wgląd w postęp prac, przeglądanie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów oraz bieżącą komunikację z prowadzącym sprawę prawnikiem.

Powrót do listy usług