Postępowanie Egzekucyjne

Postępowanie Egzekucyjne

Dla wierzyciela

Dochodząc swoich roszczeń przed sądem, klienci bardzo często nie zdają sobie sprawy, że pozytywne rozstrzygnięcie w wyroku to dopiero połowa sukcesu. O tym czy dany klient uzyska wymierną korzyść zgodnie z orzeczeniem sądu decyduje skuteczne postępowanie egzekucyjne. Często zdarza się, że pełnomocnicy ograniczają się do skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika, a następnie biernie czekają na efekt. Mając świadomość, że dopiero profesjonalnie przeprowadzona egzekucja prowadzi do pożądanego przez klienta efektu kładziemy duży nacisk na ten etap sprawy. Powierzając nam prowadzenie sprawy klient ma pewność, że również na końcowym jej etapie będziemy aktywnie zabezpieczać jego interesy. Współpracujemy tylko z rzetelnymi komornikami, którzy podobnie jak my wykazują inicjatywę i aktywność w prowadzonych sprawach. Doskonała znajomość przepisów regulujących egzekucję pozwala nam aktywnie wpływać na jej przebieg, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel.

Dla dłużnika

Wspomnianą wyżej doskonałą znajomość przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne wykorzystujemy również na rzecz reprezentowanych przez nas dłużników. Wbrew obiegowej opinii pozycja dłużnika nie jest beznadziejna. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom pomagamy dłużnikom ograniczyć nadmierne koszty komornicze co pozwala na szybsze wyjście z trudnego położenia. W szczególnie ciężkiej sytuacji dłużnika, potrafimy wykorzystać procedurę by zdobyć dodatkowy czas niezbędny dłużnikowi do złapania oddechu i poukładania swoich spraw. Prowadzimy również z powodzeniem sprawy w ramach skargi na czynności komornika, które w ocenie dłużników podejmowane są z przekroczeniem obowiązujących przepisów.

Powrót do listy usług