Umowy

Sporządzanie umów

Mamy świadomość, jak ważną rolę w każdym przedsięwzięciu pełni dobrze skonstruowana umowa. O tym, jak istotne są jej postanowienia, najczęściej przypominamy sobie w momencie powstania sporu pomiędzy stronami. Dlatego nasza kancelaria oferuje Państwu rzetelne tworzenie umów dopasowanych do nawet najbardziej skomplikowanych stanów faktycznych.

Zlecając kancelarii prawnej sporządzanie umów cywilnoprawnych, mogą mieć Państwo pewność, że nie znajdą się w nich zapisy mogące działać na Waszą niekorzyść. Przy tworzeniu umów działamy zgodnie z zasadami prawa, etyki oraz mając na uwadze jak najkorzystniejsze dla klienta rozwiązania. Dlatego nie znajdą w nich Państwo tzw. klauzul niedozwolonych, nieważnych czy też niejasnych zapisów, itp.

Przygotowując każdy dokument, dbamy o realne zabezpieczenie jego wykonania poprzez zastosowanie wielokrotnie sprawdzonych rozwiązań. Świadczymy również usługi polegające na przygotowaniu lub poprawieniu wykorzystywanych w codziennej działalności przedsiębiorstwa klienta dokumentów, dzięki czemu można wyeliminować część potencjalnych niekorzystnych sytuacji. Ponadto zajmujemy się analizą, opiniowaniem, a następnie negocjowaniem postanowień zapisów przedstawionych klientom kancelarii przez ich kontrahentów.

Powrót do listy usług