Spółki

Zakładanie i likwidacja spółek

Pracownicy naszej kancelarii oferują Państwu kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawnie i w zgodzie z aktualnymi wymaganiami prawnymi przeprowadzimy naszych klientów przez zakładanie spółek cywilnych oraz kapitałowych, ich rejestrację czy też przekształcenie. Nie są nam obce także bardziej skomplikowane procesy, jakim jest m.in. likwidacja spółki i szereg związanych z nią procedur.

Wybór właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej ma olbrzymie znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Wpływa ona na sposób organizacji działalności i niesie poważne konsekwencje w zakresie prawa podatkowego. Nie pozostaje także bez wpływu na zasady i zakres ponoszonej przez wspólników odpowiedzialności. Z tego też względu decyzja o prowadzeniu działalności powinna być poprzedzona gruntowną analizą, która umożliwi bezproblemowe i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wykluczy ewentualne nieporozumienia między wspólnikami. Dlatego służymy Państwu rzetelną, poprzedzoną dokładną analizą poradą prawną w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności, jak i jej bieżącej obsługi.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się m.in. tworzeniem wewnętrznej dokumentacji oraz wszelkiego rodzaju umów, a także reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami oraz w postępowaniach administracyjnych. Zajmujemy się szeroko pojętą restrukturyzacją spółek obejmującą procesy ich łączenia, podziału oraz przekształcenia. Zadbamy również o wszelkie aspekty prawne związane z likwidacją spółki, które wymagają nie tylko wykreślenia z rejestru na skutek wszczęcia postępowania likwidacyjnego, ale także przygotowania licznych bilansów, sprawozdań i wielu innych procedur.

 

 

Powrót do listy usług