Prawo Karne

Prawo Karne

Pomagamy pokrzywdzonym w procesie karnym dążąc do ukarania sprawców przestępstw. Jednocześnie dbamy o całkowitą rekompensatę poniesionej przez pokrzywdzonego krzywdy oraz pełną realizację przysłuchujących mu roszczeń majątkowych. W ramach świadczonych na rzecz pokrzywdzonych usług dochodzimy odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową. Zajmujemy się uzyskaniem jak najwyższego zadośćuczynienia za fizyczne i psychiczne cierpienie będące wynikiem przestępstwa.

Biorąc pod uwagę, że kancelaria nie specjalizuje się obronie oskarżonych w procesie karnym, w zakresie tych spraw współpracujemy z wyspecjalizowaną w procesach karnych kancelaria adwokacką.

Powrót do listy usług