Odszkodowania

Odszkodowania

Pomagamy w dochodzeniu wszelkich świadczeń związanych z szkodą na dobrach materialnych i niematerialnych. Nasze usługi obejmują dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia związanego ze szkodami rzeczowymi (na mieniu) oraz szkodami na osobie m.in. za szkody komunikacyjne, błędy lekarskie, wypadki przy pracy, czy zdarzenia losowe. Prowadząc sprawy odszkodowawcze dbamy o określenie jak najkorzystniejszych dla Klientów warunków wynagrodzenia kancelarii, wiążąc wysokość otrzymywanego przez kancelarię wynagrodzenia częściowo także z wysokością otrzymanego przez Klienta świadczenia.

Powrót do listy usług