Windykacja

Windykacja

Windykacja należności to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii. Bogate
doświadczenie w odzyskiwaniu długów na rzecz klientów w kraju i za granicą pozwoliło
nam na wypracowanie skutecznego modelu działania w sprawach windykacyjnych.

Klienci otrzymują profesjonalne wsparcie już na etapie przedtransakcyjnym. Dokonujemy
szerokiej weryfikacji potencjalnych kontrahentów identyfikując ewentualne ryzyka. W
zależności od oceny sytuacji doradzamy klientowi odpowiednie zabezpieczenie. Dzięki
takiemu działaniu klient może podejmować czynności z większą świadomością co
bezsprzecznie stanowi spory atut w prowadzeniu działalności, w końcu jest to sfera
życia, w której nikt nie lubi być zaskakiwany.

Gdy zadłużenie jest już przeterminowane jest to najwyższy czas na zdecydowane działanie.
Zwłoka i brak reakcji wierzyciela drastycznie obniża szanse na uzyskanie spłaty
zobowiązań. Naszym głównym atutem jest szybkie i sprawne podejmowanie czynności, które
na danym etapie są niezbędne. Odzyskiwanie należności to wyścig z czasem i innymi
wierzycielami, a my wiemy jak ten wyścig wygrać.

Dodatkowo nasz autorski program e-kancelaria pozwala na śledzenie postępów i
podejmowanych działań. Ma to szczególne znaczenie dla klientów, których działalność
wiąże się z posiadaniem wielu dłużników. Aktualizowane na bieżąco narzędzie, dostępne
przez całą dobę on-line umożliwia sprawne zarządzanie wierzytelnościami.

Powrót do listy usług